Dette bilag udgør en integreret del af Databehandleraftalen i Aftalens afsnit 23.

Dette afsnit regulerer de kategorier af registrerede, typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som indgår i Solution Teams behandling af personoplysninger på vegne af Kunden for at kunne levere IT-service.

Solution Teams behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende kategorier af registrerede:

 • Ansatte hos Kunden
 • Kundens egne kunder

Solution Teams behandling af personoplysninger kan relatere sig til følgende typer af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Personoplysningerne kan blive genstand for følgende grundlæggende behandling:

 • Indsamling
 • Registrering
 • Organisering
 • Systematisering
 • Opbevaring
 • Tilpasning
 • Genfinding
 • Søgning
 • Sammenstilling
 • Sletning

Tilbage til salgsbetingelser